Over de Evert van Ballegooie Stichting

Ter nagedachtenis aan Evert van Ballegooie is de Dr. Evert van Ballegooie Stichting opgericht met als doel het eren van zijn pionierswerk op diabetesgebied.

De stichting organiseert 1 keer per 2 jaar een lezing voor een ieder uit het hele diabetesveld. Van diëtist tot internist, van podotherapeut tot huisarts, van praktijkondersteuner tot diabetesverpleegkundige. Hierbij worden ook afgevaardigden van verschillende patiënten- en beroepsverenigingen, maar ook individuen op persoonlijke titel die met diabetes te maken hebben, uitgenodigd. Elkaar ontmoeten staat centraal. Naast (inter)nationale voordrachten over een aan diabetes gerelateerd onderwerp is er ook altijd een kunstlezing en een culinair samenzijn.