Over de Evert van Ballegooie Stichting

Ter nagedachtenis aan Evert van Ballegooie is de Dr. Evert van Ballegooie Stichting opgericht met als doel het eren van zijn pionierswerk op diabetesgebied.

De stichting heeft van 2010 tot 2019 5 tweejaarlijkse lezingen georganiseerd. Doelgroep: voor een ieder uit het hele diabetesveld, van diëtist tot internist, van podotherapeut tot huisarts, van praktijkondersteuner tot diabetesverpleegkundige. Daarnaast worden ook afgevaardigden van verschillende patiënten- en beroepsverenigingen, maar ook individuen op persoonlijke titel die met diabetes te maken hebben, uitgenodigd. Elkaar ontmoeten staat centraal. De avond bestaat uit (inter)nationale voordrachten over aan diabetes gerelateerde onderwerpen. Het programma wordt besloten met een kunstlezing en een culinair samenzijn.