Achtergrond

Dr. Evert van Ballegooie Stichting


Ter nagedachtenis aan Evert van Ballegooie is de Dr. Evert van Ballegooie Stichting opgericht met als doel het eren van zijn pionierswerk op diabetesgebied.

De stichting organiseert 1 keer per 2 jaar een lezing voor een ieder uit het hele diabetesveld. Van diëtist tot internist, van podotherapeut tot huisarts, van doktersassistente tot diabetesverpleegkundige. Hierbij worden ook afgevaardigden van verschillende patiënten- en beroepsverenigingen, maar ook individuen op persoonlijke titel die met diabetes te maken hebben, uitgenodigd. Elkaar ontmoeten staat centraal. Naast (inter)nationale voordrachten over een aan diabetes gerelateerd onderwerp is er ook altijd een kunstlezing en een culinair samenzijn.

De stichting is statutair gevestigd te Heemstede en is opgericht op 23 maart 2009.


De stichting heeft ten doel:

  1. In nagedachtenis van Dr. Evert van Ballegooie, overleden te Zwolle op 3 januari 2008, diabetes professionals bijeen te brengen
  2. Het ondersteunen van de diabeteszorg in de derde wereld
  3. Het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

Bestuur van de Stichting:

Teri Brouwer, internist, voorzitter

Karel Bakker, internist np, secretaris

Cees Rustemeijer, internist, penningmeester

Bep van Ballegooie-Visser, kunstbureau Arte Mista
Jan Willem Elte, internist np, lid

Hilda van der Heyde, studieleider en hogeschooldocent, lid


Adviseurs:

Frits Holleman, internist

Bart Roep, bioloog en hoogleraar

Dr. Evert van Ballegooie, 
11 mei 1950 – 3 januari 2008

Evert van Ballegooie was een icoon in de Nederlandse diabeteswereld. Als internist met grote belangstelling voor onder meer insulinepompen heeft hij veel gedaan om in Nederland alle bij diabetes betrokken organisaties zoveel mogelijk onder één noemer te brengen.

Evert studeerde geneeskunde in Rotterdam van 1968 tot 1975 en was na zijn opleiding tot internist in Zwolle en Groningen (vanaf 1976) nog 6 jaar van 1980 tot 1986 verbonden aan de afdeling Endocrinologie in Groningen. In 1984 promoveerde hij daar op een onderzoek naar de behandeling met continue subcutane insuline-infusie (insulinepomptherapie). Dit bleef zijn belangrijkste interessegebied. Hij introduceerde de peritoneale (in de buikholte) insulinepomp in Nederland voor zeer moeilijk instelbare diabeten. Van 1986 tot 2006 was hij werkzaam in de Isala Klinieken (Weezenlanden) in Zwolle als diabetesspecialist. Daarna heeft hij nog ruim een jaar in het ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen gewerkt, waar hij meer tijd kon vrijmaken voor diabetesprojecten.

Hij was voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Diabetes Onderzoek (NVDO) en vervolgens oprichter en eerste voorzitter van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) van 1995 tot 2000. In de NDF zijn professionele organisaties, zoals o.a. de NVDO en de EADV (Eerste Associatie van Diabetes Verpleegkundigen, waarvan Evert erelid was vanwege zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het vak van diabetesverpleegkundige) en patiëntenverenigingen zoals de DVN (Diabetes Vereniging Nederland) verenigd. Ook was hij in 2004 medeoprichter en voorzitter van de stichting Langerhans, een non-profit organisatie, die (na)scholing (congressen, bijscholingen en boeken) verzorgt voor diabetesprofessionals. Hij was bedenker en eerste hoofdredacteur van het tijdschrift DiabetesSpecialist.

Daarbij was Evert een uiterst aimabel mens met een intens gevoel voor humor. Hij kon ferme uitspraken doen en had prachtige oneliners waarmee hij niet zelden de landelijke pers haalde. Hij was dan ook een gewild spreker en voorzitter van symposia voor professionals en leken. Hij was tevens auteur van talloze artikelen en boeken.

In 2000 werd hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau tijdens een DVN manifestatie vanwege zijn grote verdienste voor de diabeteszorg.

Naast al zijn professionele vaardigheden was Evert bijzonder geïnteresseerd in muziek, reizen en kunst. Dit laatste gestimuleerd door zijn vrouw Bep die kunsthistorica is en op dit gebied nog uiterst actief.

Evert was een pionier en hij kende iedereen in diabetesland en zeker zo belangrijk iedereen kende hem. Ook nu nog valt zijn naam regelmatig en worden zijn educatieve bijdragen nog steeds gebruikt. Ter zijner nagedachtenis is de Evert van Ballegooie Stichting opgericht die vanaf 2010 een tweejaarlijks symposium (de Evert van Ballegooie lezing) organiseert en met behulp van sponsoring projecten helpt financieren in de derde wereld. Tijdens het symposium wordt ook altijd een “kunstlezing” gehouden, uiteraard georganiseerd door Bep.

Zie voor meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Evert_van_Ballegooie

Historie lezingen

Evert Van Ballegooie Lezing,
21 januari 2016Prof. dr. D. Pippeleers, Vrije Universiteit Brussel, BE
Celtherapie tegen diabetes

Prof. dr. Tessa Roseboom, AMC Amsterdam
Diabetes begint in de baarmoeder

Drs. Sabrina Kamstra, Hoofd Kunstzaken AMC Amsterdam
Kunst in het AMC, wat kan kunst voor de gezondheidszorg betekenen

Evert Van Ballegooie Lezing,
23 januari 2014Prof. dr. A.J.M. Boulton, University of Manchester, UK en voorzitter EASD
Late complications of diabetes worldwide; differences in challenges

Prof. dr. M.B. Katan, emiritus hoogleraar voedingsleer VU Amsterdam
Diabetesdieet anno 2014; over moleculen en ministers

Joost Zwagerman, auteur
De helende werking van kunst

Evert Van Ballegooie Lezing,
19 januari 2012Prof. dr. J. Tuomilehto, department of public health University of Helsinki, Finland
Genes, lifestyle and prevention in diabetes

Prof. dr. B.O. Roep, immunoloog LUMC Leiden
The healing of type 1 diabetes

Prof. dr. H. Pleij, cultuurhistoricus
De verbeelding van de arts vroeger en nu

Evert Van Ballegooie Lezing,
21 januari 2010Prof. dr. E.A.M. Gale, internist Southmead Hospital en University of Bristol, Bristol, UK en editor-in-chief van Diabetologia
Diabetes care: who benefits?

Prof. dr. H.J.G. Bilo, internist Isala klinieken Zwolle en UMCG Groningen
De situatie van de diabeteszorg in Nederland; een toekomstperspectief

Prof. dr. J. Dequeker, reumatoloog n.p., Katholieke Universiteit Leuven
De cardiovasculaire risicofactoren van M(ad)on(n)a Lisa (Maria di Gherardini)…