Lopende projecten

19 mei 2017

Project Congo

Steun voor project m.b.t. diabetes educatie en primary care in Kinshasa, St Joseph's hospital.
19 mei 2017

Project Ghana

In 2009 werd door Nederlandse huisartsen een non-profit organisatie opgezet met het doel het verbeteren en faciliteren van diabetes zorg en beter management van, de ter plaatse ook veel voorkomende hypertensie in Abura Dunkwa, Ghana.
19 mei 2017

Project Nepal

Een bijdrage werd geleverd aan de herontwikkeling van een aantal gezondheidscentra, die na de aardbeving waren verwoest.
19 mei 2017

Project Uganda

Foundation of the
"Dr. Evert van Ballegooie"
Namakuma Health Centre