Goede doelen

Doelstelling goede doelen

De Evert van Ballegooie Stichting stelt gelden ter beschikking over een periode in principe van twee jaar voor maximaal 5,000 euro per jaar ten behoeve van diabetes projecten in 'low-income' landen.

Voor een project aanvraag moet het volgende vastgelegd zijn:
1. Doel van het project en hoe is de inbedding lokaal
2. Duur project
3. Middelen: wat wordt bereikt met een concrete inspanning; bijv. opleiding educator of nurse op diabetesgebied, inzet van educatiemateriaal
4. Kostenbegroting: hoeveel geld voor welke duur, maar ook waaraan wordt geld exact besteed
5. Zijn er andere donateurs en zo ja , voor hoeveel en hoe lang. Mogelijkheid tot verdubbeling via bijv. Cordaid?
6. Is er continuïteit?
7. Wat draagt lokale bevolking bij en hoe is het contact met (lokale) overheid?
8. Wie is er (hoofd) verantwoordelijk voor het project. Vraag om kort CV van hem/haar
9. Verwacht resultaat
10. Wie rapporteert en welke data worden verzameld
11. Een tussentijds rapport van de activiteiten over het eerste jaar moet niet later dan 15 december van het lopende jaar (2018) worden ingediend bij de secretaris EvB Stichting
12. Afhankelijk van de goedkeuring van het tussentijds rapport wordt de tweede financiële bijdrage in januari van het volgende jaar (2019) overgemaakt.

Overzicht goede doelen

De Evert van Ballegooie Stichting heeft in de eerste 8 jaar van haar bestaan in de volgende landen projecten financieel ondersteund:

2010 - 2011 Suriname, Kosovo
2012 - 2013 Suriname, Curaçao
2014 - 2015 Dem. Rep. of Congo, Ghana, Zimbabwe
2016 - 2017 Dem. Rep. of Congo, Ghana, Uganda, Nepal, Kiribati in the Pacific
2018 - 2019 Kenia, Ghana, Dem. Rep. of Congo, Nepal, Oeganda

Impressie projecten

19 mei 2017

Project Congo, 2014-2016

Steun voor project m.b.t. diabetes educatie en primary care in Kinshasa, St Joseph's hospital.
19 mei 2017

Project Ghana, 2014-2016

In 2009 werd door Nederlandse huisartsen een non-profit organisatie opgezet met het doel het verbeteren en faciliteren van diabetes zorg en beter management van, de ter plaatse ook veel voorkomende hypertensie in Abura Dunkwa, Ghana.
19 mei 2017

Project Nepal

Een bijdrage werd geleverd aan de herontwikkeling van een aantal gezondheidscentra, die na de aardbeving waren verwoest.
19 mei 2017

Project Uganda

20 mei 2017

Project Kiribati

The grant was to provide education and training to support high-risk foot management in the Pacific, “The Kiribati Amputation Prevention Project”.

Historie goede doelen

2012-2013

Stichting Schoenen voor Suriname (SSvS)
SOKUDI, educatie project Diabetes Vereniging Curaçao

2014-2015

Kinshasa, Dem. Rep. of Congo, Marguerite de Clerck, zie 2016
Ghana, Ghaned, zie 2016
Zimbabwe, Stichting Ushamwari OLVG-Project Dominican Sisters Harare, Zimbabwe, Enhancing Diabetes Diagnosis and Treatment

Sponsoren

De Evert van Ballegooie stichting en haar goede doelen werden de laatste 10 jaar ondersteund door Novo Nordisk, GSK, Lifescan, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Sanofi, MSD en Lilly.