Goede doelen

Doelstelling goede doelen

De Evert van Ballegooie Stichting stelt gelden ter beschikking over een periode in principe van twee jaar voor maximaal 5,000 euro per jaar ten behoeve van diabetes projecten in 'low-income' landen.

Voor een project aanvraag moet het volgende vastgelegd zijn:
1. Doel van het project en hoe is de inbedding lokaal
2. Duur project
3. Middelen: wat wordt bereikt met een concrete inspanning; bijv. opleiding educator of nurse op diabetesgebied, inzet van educatiemateriaal
4. Kostenbegroting: hoeveel geld voor welke duur, maar ook waaraan wordt geld exact besteed
5. Zijn er andere donateurs en zo ja , voor hoeveel en hoe lang. Mogelijkheid tot verdubbeling via bijv. Cordaid?
6. Is er continuïteit?
7. Wat draagt lokale bevolking bij en hoe is het contact met (lokale) overheid?
8. Wie is er (hoofd) verantwoordelijk voor het project. Vraag om kort CV van hem/haar
9. Verwacht resultaat
10. Wie rapporteert en welke data worden verzameld
11. Een tussentijds rapport van de activiteiten over het eerste jaar moet niet later dan 15 december van het lopende jaar (2018) worden ingediend bij de secretaris EvB Stichting
12. Afhankelijk van de goedkeuring van het tussentijds rapport wordt de tweede financiële bijdrage in januari van het volgende jaar (2019) overgemaakt.

Goede doelen programma's

2010-2011

Kosovo, Ondersteuning project oprichting diabetische voetkliniek in Gjakova, Kosovo: kennisoverdracht van Nederlandse podotherapeuten (Hogeschool Fontys, Eindhoven) in Gjadova o.l.v. Dr Margreet van Putten aan verpleegkundigen en huisartsen en aanschaf van materialen.
Suriname, Project COGESUR: de doelstelling is om de kwaliteit van de diabeteszorg en haar verpleegkundigen in Suriname te verbeteren d.m.v. onder meer het verbeteren van de website www.diabetes.sr, het uitzenden van radiospotjes en het inzetten van een voorlichtings-DVD.

2012-2013

Suriname, Stichting Schoenen voor Suriname (SSvS)
Curaçao, SOKUDI, educatie project Diabetes Vereniging Curaçao

2014-2015

Dem Rep of Congo, Kinshasa, ondersteuning van diabeteszorg door Dr Marguerite de Clerck aan het “Centre Education Diabète et Santé” in Limete.
Zimbabwe, Stichting Ushamwari OLVG-Project Dominican Sisters Harare, Zimbabwe, Enhancing Diabetes Diagnosis and Treatment

2016-2017

Ghana, Ghaned for Health, ondersteuning lokale initiatieven (in Abura Dunkwa, Twifo Praso) om de zorg voor diabetes en hypertensie te verbeteren
Nepal, Nepalimed, Preventive and curative services to people with diabetes, Dhulikhel Hospital, Kathmandu in Nepal
Oeganda, het bouwen van een Health Centre in het strategisch gelegen Kiyindi, Uganda ter bevordering van diabetes zorg in dit afgelegen gebied. Project van SYPO Nederland (diabeteszorg via microfinanciering infrastructuur)
Pacific, ISPO Australia project Kiribati (International Society of Prothesis and Orthostatics): To provide direct education and the development of educational resources about the allied health management of high risk diabetic feet in Kiribati
Dem Rep of Congo, Kinshasa, ondersteuning van diabeteszorg door Dr Marguerite de Clerck aan het “Centre Education Diabète et Santé” in Limete.

2018-2019

Ghaned verlenging 3de jaar Dem Rep of Congo, Kinshasa verlenging laatste jaar
Oeganda, aanvullende bijdrage
Kenia, diabetes screening in Kitale en Bukembe, door 'Mercal Heathcare' in Kenya
Nepal, Diabeter Nepal, workshop aan kinder diabetes teams in Nepal

Impressie projecten

19 mei 2017

Project Congo

Steun voor project m.b.t. diabetes educatie en primary care in Kinshasa, St Joseph's hospital.
19 mei 2017

Project Ghana

In 2009 werd door Nederlandse huisartsen een non-profit organisatie opgezet met het doel het verbeteren en faciliteren van diabetes zorg en beter management van, de ter plaatse ook veel voorkomende hypertensie in Abura Dunkwa, Ghana.
19 mei 2017

Project Nepal

Een bijdrage werd geleverd aan de herontwikkeling van een aantal gezondheidscentra, die na de aardbeving waren verwoest.
19 mei 2017

Project Uganda

Foundation of the
"Dr. Evert van Ballegooie"
Namakuma Health Centre
20 mei 2017

Project Kiribati

The grant was to provide education and training to support high-risk foot management in the Pacific, “The Kiribati Amputation Prevention Project”.

Sponsoren

De Evert van Ballegooie stichting en haar goede doelen werden de laatste 10 jaar ondersteund door Novo Nordisk, GSK, Lifescan, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Sanofi, MSD en Lilly.