Project Nepal
19 mei 2017
Project Congo
19 mei 2017

Ghana, Ghaned for health

In 2009 werd door Nederlandse huisartsen een non-profit organisatie opgezet met het doel het verbeteren en faciliteren van diabetes zorg en beter management van, de ter plaatse ook veel voorkomende hypertensie in Abura Dunkwa, Ghana.

De prevalentie van diabetes in Ghana is 6,8% (20-79 jaar), die van nog niet gediagnosticeerde diabetes rond 70%. De prevalentie van hypertensie is 30,7% en van 'prehypertensie' 42,4%. In Ghana wordt vooral aandacht besteed aan infectie ziekten en 'mother- and child care'. Men is is zich nauwelijks bewust van de pandemie van diabetes en hypertensie. Mensen met diabetes zoeken vaak pas hulp bij het optreden van complicaties. Bovendien hebben de 'herbal healers' nog steeds een (te) grote invloed zoals in veel Afrikaanse landen.

Het Abura Dunkwa hospital en de district director van 'Ghana Health Service', Ghaned stellen als doel het verbeteren van kennis en bewustwording van diabetes en hypertensie, het incorporeren van meer medisch zorg voor deze patiënten en het betrekken van de 'local health centers in the rural areas ' (CHPS) bij het programma.

Wat is er bereikt?


In 2014 kon er een polikliniek naast het ziekenhuis worden gebouwd waardoor de zorg voor diabetes en hypertensie meer aandacht kon krijgen. Zes verpleegkundigen werden verder opgeleid om in de 'rural areas' te werken. Educatie materiaal werd beschikbaar gesteld. Voorlichtingsbijeenkomsten werden gehouden. De registratie van mensen met diabetes en hypertensie is aanzienlijk toegenomen waardoor er steeds betere zorg en preventie mogelijk wordt.